Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nationaal Steunfonds

betekenis & definitie

Nationaal Steunfonds (nsf), tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland een (illegaal) steunfonds voor gezinnen van zeelieden in geallieerde dienst; later zette het fonds zich ook in voor verwanten van onderduikers, gijzelaars, ontslagen ambtenaren, joden en nabestaanden van omgekomen verzetsmensen. Het nsf werd in 1941 onder leiding van A.

Filippo opgericht als de Zeemanspot, die gevuld werd door schenkingen en bijdragen à fonds perdu. In 1942 werd de Zeemanspot omgedoopt in het Zeeliedenfonds en kwam het onder leiding te staan van de bankier Walraven van Hall. Spoedig breidde het zijn steun uit tot andere slachtoffers van de bezetting en ontstond uit het Zeeliedenfonds het Landrottenfonds. De Nederlandse regering in ballingschap in Londen stelde zich garant voor een terugbetaling tot een maximum van dertig, later van tachtig miljoen gulden. Als Nationaal Steunfonds ontwikkelde het zich tot de `bankier van het verzet'. Het steunde de Persoonsbewijzencentrale, de → Binnenlandse Strijdkrachten en vanaf september 1944 ook de deelnemers aan de → spoorwegstaking. De grote behoefte aan geld kon worden gedekt door het geld van De Nederlandsche Bank te gebruiken en door de medewerking van enkele grote particuliere banken.