Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nationaal Herstel, Verbond voor

betekenis & definitie

Nationaal Herstel, Verbond voor, Nederlandse politieke beweging, in februari 1933 opgericht. De onmiddellijke aanleiding was de muiterij op de → Zeven Provinciën.

De beweging was extreem reactionair, nationalistisch, militaristisch en kolonialistisch. De aanhangers waren in het algemeen uit gegoede kringen afkomstig. Stimulator en erevoorzitter was generaal C.J. → Snijders; de eigenlijke leider was Van Geybland Oosterhoff. Hoewel er in 1933 fusiebesprekingen met de → Nationaal-Socialistische Beweging zijn gevoerd, heeft het Verbond zich niet tot een zuiver fascistische organisatie ontwikkeld. Het Verbond had een eigen vakbond, de Nationale Werknemersvereniging, geleid door H.J. → Woudenberg, de latere voorman van het → Nederlands Arbeidsfront. Na succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in 1935 (28 zetels) kwam de nederlaag bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1937 (0,15 procent van de stemmen) hard aan. De beweging had haar bestaansrecht verloren.