Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nationaal Congres

betekenis & definitie

Nationaal Congres, de Belgische grondwetgevende vergadering die in november 1830 na verkiezingen in Brussel bijeen kwam. Het congres riep de onafhankelijkheid van België uit, besloot dat het huis van Nassau uitgesloten zou worden van de Belgische troon en ging op zoek naar een kandidaat voor het koningschap.

In februari 1831 werd de tekst van de grondwet goedgekeurd. Tot de troonsbestijging van Leopold I in juli 1831, fungeerde het congres als wetgevende vergadering onder een regent en werd daarna ontbonden.