Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nadere Unie

betekenis & definitie

Nadere Unie, naam in de Nederlandse geschiedenis voor een denkbeeld van prins Willem van Oranje om tot aaneensluiting van de Noordelijke Nederlanden te komen, indien de Zuidelijke Nederlanden niet zouden vasthouden aan de Pacificatie van → Gent.

Voorlopige besprekingen erover waren reeds in 1577 begonnen. De calvinisten in Gent waren voorstanders van het idee en zij hadden reeds in januari 1578 een akte ondertekend voor het oprichten van een nader verbond met Brabant, Holland, Zeeland en enige steden. Eind 1578 begon Willems broer, graaf Jan van Nassau, met de noordelijke gewesten onderhandelingen over een Nadere Unie. Dit leidde in 1579 tot de Unie van → Utrecht.