Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nadere Reformatie

betekenis & definitie

Nadere Reformatie, protestantse godsdienstige stroming in de Noordnederlandse Republiek, die een tegenwicht wilde vormen voor de na de → Dordtse Synode van 1618 1619 verstarrende kerkelijke leer. De Nadere Reformatie legde de nadruk op het in praktijk brengen van de christelijke leer en de verkondiging van het geloof.