Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Magnus Intercursus

betekenis & definitie

Magnus Intercursus [intercursus: vrij verkeer tussen bepaalde havens], handelsovereenkomst tussen de Bourgondische hertogFilips de Schone en Hendrik VII van Engeland (24.2.1496) (ook: Groot Intercours, Groot-Commercie-Verdrag). De overeenkomst bevatte de volgende bepalingen: 1. de Engelse lakenimport buiten Vlaanderen werd in de Nederlanden vrijgegeven, terwijl er geen bijzondere lasten op het Engelse laken werden geheven; 2. de visserij op de Noordzee werd vrijgegeven.

De Magnus Intercursus was de uiting van de wil tot een betere verstandhouding met Engeland, terwijl Antwerpen vrij handelsverkeer wenste. Sinds 1499 gold korte tijd een voor Engeland nog gunstiger overeenkomst, de zogenaamde Malus Intercursus, waarbij Engelse kooplieden buiten Vlaanderen zelfs detailhandel in laken werd toegestaan. De Magnus Intercursus werd over en weer dikwijls opgezegd en hernieuwd, naar gelang van de politieke verhoudingen. De Act of → Navigation (1651) schiep een geheel nieuwe situatie.