Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Maerlant

betekenis & definitie

Maerlant, Jacob van, Vlaams dichter en didacticus, *circa 1235 Brux-Ambacht, +circa 1300 Damme. Van Maerlant was enige jaren koster in Maarland bij Den Briel.

In 1266 trok hij naar Damme. Vanwege zijn contacten met de adel schreef hij een aantal ridderromans, zoals Historie van Trojen. Onder invloed van zijn contacten met de burgerij legde hij zich in Damme toe op didactisch werk. Hij schreef onder andere Der Naturen Bloeme, Rijmbijbel en Spieghel Historiael. Het laatste werk is een berijmde algemene geschiedenis tot 1113; hij toont zich hierin een nauwgezet historicus. Een kenmerk van deze werken is dat ze niet slechts onderwijzen, maar tegelijkertijd moraliseren. Dat Jacob van Maerlants literair aanbod in zijn tijd werd gewaardeerd, blijkt wel uit zijn vele navolgers, zoals Jan van → Boendale in de Zuidelijke en Melis Stoke in de Noordelijke Nederlanden, vertegenwoordigers van de zogenaamde Didactische School.