Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Machteld van Lancaster

betekenis & definitie

Machteld van Lancaster, gravin van Holland (1352-1362), *1339, +10.4.1362; dochter van Hendrik van Lancaster en Isabella van Beaumont. Zij sloot in 1352 haar tweede huwelijk met → Willem V, graaf van Holland.

Toen haar echtgenoot krankzinnig werd, ondersteunde in 1358 Machteld in het belang van de Engelse politiek de benoeming van Willems broer → Albrecht van Beieren tot → ruwaard in Holland. In 1360 en 1361 achtte zij echter de voorwaarden waaronder Albrecht benoemd was geschonden, ondermeer omdat het door haar bedongen inkomen niet werd uitgekeerd. Vanaf dat moment maakte zij aanspraak op het bestuur, hierin gesteund door de Engelse koning die opkwam voor de belangen van zijn gemalin → Filippina van Henegouwen. De standen van Zeeland en Henegouwen steunden Machteld; de Hollandse steden kozen de zijde van Albrecht. Deze wist een op handen zijnde Engelse inmenging te voorkomen door de eisen van de standen in te willigen (1362). Enkele maanden later overleed Machteld. Na de dood van Willem V in 1389 volgde Albrecht zijn broer ook officieel op.