Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Maatschappij van Weldadigheid

betekenis & definitie

Maatschappij van Weldadigheid, Nederlandse organisatie, in 1818 opgericht door Johannes van den → Bosch, onder bescherming van koning Willem I, met het doel paupers en bedelaars tot zelfstandige landarbeiders te maken. Voor dit doel werden de binnenlandse koloniën Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord en de bedelaarskoloniën Veenhuizen en Ommerschans gesticht.

Belangrijke resultaten werden niet bereikt omdat het moeilijk bleek stadsbewoners tot landarbeiders om te scholen. Daarbij kwam dat de steden de minst bruikbare personen afschoven naar genoemde koloniën. De Maatschappij kreeg met grote financiële moeilijkheden te kampen en moest tenslotte worden opgeheven. In 1859 werden Ommerschans en Veenhuizen door de regering overgenomen om te dienen als rijkswerkinrichting.