Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Kappeyne van de Coppello

betekenis & definitie

Kappeyne van de Coppello, Joannes, Nederlands politicus, *2.10.1822 's-Gravenhage, +28.7.1895 Amsterdam. De advocaat Kappeyne van de Coppello was tweemaal voor de liberalen lid van de Tweede Kamer (1862-1866 en 1871-1877).

Hij formeerde in 1877 een kabinet, waarin hij zelf minister van Binnenlandse Zaken werd. Tijdens zijn regering kwam een Lager-Onderwijswet tot stand (1878), die de → schoolstrijd verscherpte. Kappeyne van de Coppello trad in 1879 af omdat hij zijn streven naar grondwetsherziening, waarbij het kiesrecht van de → census losgemaakt zou worden, niet kon doorzetten. De Koning weigerde namelijk om zijn machtiging te geven om het voorstel tot grondwetsherziening in te dienen. Van 1888-1893 was hij lid van de Eerste Kamer.