Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Kamerijk, Vrede van

betekenis & definitie

Kamerijk, Vrede van, op 5.8.1529 gesloten tussen keizer Karel V en de Franse koning Frans I. Men spreekt ook wel van de Damesvrede, omdat de twee vorsten vertegenwoordigd waren door → Margaretha van Oostenrijk, een tante van → Karel V, en Louise van Savoye, de moeder van Frans I.

Frans I deed afstand van zijn leenheerschappij over Vlaanderen, Artois en Doornik, terwijl Karel Bourgondië verloor. De Franse koning beloofde bovendien zijn steun aan Karels vijanden → Karel van Gelre en Robert van der Mark te staken.