Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Kalma

betekenis & definitie

Kalma, Douwe, Fries dichter, criticus en essayist, *3.4.1896 Boxum, +18.10.1953 Leeuwarden. Kalma studeerde theologie en Engels in Groningen, waar hij promoveerde op de eerste in het Fries geschreven dissertatie, Gysbert Japiks.

In stúdzje yn dichterskip. (1938). Hij was enige jaren leraar in Eindhoven, gaf Friese cursussen en leidde vele Friese tijdschriften. Zijn Fries nationaal bewustzijn ontwaakte in de Eerste Wereldoorlog. Hij verzamelde Friese jongeren om zich heen en richtte in 1915 de Jongfryske Mienskip op. In zijn brochure Ljocht en skaed (1916) en in het maandblad Frisia (1917) keerde hij zich fel tegen de oudere generatie in de → Friese Beweging. Hoewel hij protestant was, verdedigde hij tegenover het Kristlik Frysk Selskip een socialistisch standpunt.