Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Jan van Heelu

betekenis & definitie

Jan van Heelu (Jan van Leeuwe), Brabants kroniekschrijver, *Heelen 13e eeuw. Hij schreef Yeesten van den Slag van Woeringen, deels een ridderroman, deels een rijmkroniek, waarin hij de Brabantse geschiedenis vanaf de regering van → Jan I tot zijn tijd beschreef.

Hij bezong vooral de overwinning van de hertog bij → Woeringen (1288), waardoor Limburg bij Brabant werd gevoegd.