Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

2017-08-02

Ius de non evocando

betekenis & definitie

Ius de non evocando [Lat., het recht om niet te worden uitgeroepen], in de Middeleeuwen het recht om niet voor een vreemde rechtbank te hoeven verschijnen. Men kon slechts in de eigen streek, volgens de daar geldige rechtsregels worden berecht (→ costumen).

Het ius de non evocando kon voor de gewesten bijvoorbeeld een reden zijn zich te verzetten tegen de instelling van een centraal gerechtshof, zoals bijvoorbeeld het → Parlement van Mechelen dat werd gezien als een inbreuk op de plaatselijke rechtspraak.