Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Interpellatie, recht van

betekenis & definitie

Interpellatie, recht van, in Nederland het recht van leden van de Eerste en de Tweede Kamer de minister vragen te stellen buiten de agenda om, wat kan leiden tot een spoeddebat. Dit recht was opgenomen in de gewijzigde grondwet van 1848.

Er is een wezenlijk verschil met het vragenrecht, geregeld in het Reglement van Orde van de Eerste en Tweede Kamer, dat slechts dient om kennis te verkrijgen van bepaalde feiten en inlichtingen door het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen. In België kent men eveneens het recht van interpellatie voor parlementsleden. Ook in België is het vragenrecht van een andere orde.