Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Inquisitie

betekenis & definitie

Inquisitie [Lat. inquisitio, onderzoek], permanente gerechtshoven tegen ketters, opgericht in 1231 door paus Gregorius IX. Paus Paulus IV (1555-1559) gaf de inquisitie het recht de pijnbank te gebruiken.

Vooral tijdens de Reformatie trad de Inquisitie, gesteund door vorsten als de Spaanse koning → Filips II, hard op. De Inquisitie bestond meestal uit leden van de dominicaner kloosterorde. Er werd onderzocht of iemand ketter was. Indien men schuldig werd bevonden en zich niet wilde bekeren, werd hij of zij overgeleverd aan de wereldlijke autoriteiten om ter dood te worden gebracht, omdat de `Kerk geen bloed vergoot'. Het doodvonnis bestond uit verbranding, verdrinking of levend begraven worden.