Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

IJzerbedevaart

betekenis & definitie

IJzerbedevaart, de sinds 1920 jaarlijks omstreeks de vijfde september georganiseerde bedevaart naar de graven van in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Vlamingen. Vanaf de zesde bedevaart kwam men bijeen bij Diksmuide, vlak bij de rivier de IJzer, een belangrijke Belgische verdedigingslinie tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Spoedig kregen de herdenkingsplechtigheden het karakter van een massademonstratie van katholieke flaminganten en Vlaams nationalisten. Het aanbrengen van de leuze avv vvk (Alles voor Vlaanderen Vlaanderen voor Kristus) op het herdenkingsmonument, de IJzertoren, verwijst naar het religieuze en politieke karakter van de herdenking. In 1946 werd het monument door antiflaminganten opgeblazen. In 1948 werd de traditionele bedevaart hervat; in 1965 werd een nieuwe IJzertoren voltooid. De in vier talen op de toren aangebrachte leuze `nooit meer oorlog' verwijst naar het pacifistisch karakter van de bedevaart. Dit element wordt echter naar de achtergrond gedrongen door de opvallende aanwezigheid van rechts extremistische Vlaamse groepen.