Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Hamburgcultuur

betekenis & definitie

Hamburgcultuur, archeologische cultuur uit het Laat-Paleolithicum (→ Paleolithicum), vernoemd naar een vindplaats bij Hamburg.

Het verspreidingsgebied was Noord-Duitsland, Polen, Denemarken en Nederland ten noorden van de grote rivieren. De Hamburgcultuur is globaal te dateren in de tweede helft van het dertiende millennium en het begin van het twaalfde millennium v.Chr., dat wil zeggen aan het einde van de laatste ijstijd, het Weichselien, de laatste fase van het Pleistoceen. Het toenmalige landschap kan het best worden voorgesteld als een kruidentoendra met struiken, waarin de Hamburgcultuur vooral joeg op rendieren. Andere bejaagde diersoorten waren ondermeer sneeuwhoenders en kraanvogels.