Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Haags Verbond, Groot

betekenis & definitie

Haags Verbond, Groot (ook: Tweede Haags Verbond), op 7.9.1701 gesloten door Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden enerzijds en de Duitse keizer en zijn bondgenoten anderzijds (in 1703 sloten ook Savoye en Portugal zich aan).

Het verbond was gericht tegen Frankrijk en de Spaanse troonopvolger Filips van Anjou, kleinzoon van de Franse koning Lodewijk XIV. Het verbond was een hernieuwing van de → Grote Alliantie. → Spaanse Successieoorlog.