Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Haag, Vrede van Den

betekenis & definitie

Haag, Vrede van Den, vredesverdrag dat in 1661 werd gesloten tussen de Noordnederlandse Republiek en Portugal (dat zich met Engeland verbonden had). Portugal behield Brazilië tegen een vergoeding van acht miljoen gulden; de Nederlanders mochten vrij handel op Brazilië drijven, behalve in verfhout.