Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Gedeputeerden te velde

betekenis & definitie

Gedeputeerden te velde, in de Republiek der Verenigde Nederlanden vier leden van de Staten-Generaal en één van de → Raad van State (soms ook van de Staten van Holland). Zij vergezelden het leger om: 1. de legerleiding te adviseren en te controleren; 2. op de besteding van toegestane gelden toe te zien; en 3. door geregelde berichtgeving contact met de regering te onderhouden.

Juridisch gezien behoorde deze controle feitelijk tot de bevoegdheid van de Raad van State.