Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Gazette de Leyden

betekenis & definitie

Gazette de Leyden, Nederlandse krant die van 1677 tot 1811 verscheen.

Ze werd opgericht door de Fransman Jean Alex. de la Font als Traduction libre des Gazettes Flamandes et autres en verscheen na september 1680 als Nouvelles extra ordinaires de divers endroits. De krant kreeg aan het eind van de 18e eeuw internationale vermaardheid en bewees grote diensten aan de Amerikaanse zaak in Europa. Napoleon was zo beducht voor de invloed van de krant, dat hij zijn broer koning → Lodewijk Napoleon opdracht gaf het blad op te kopen. In 1811 verscheen het laatste nummer.