Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Galama

betekenis & definitie

Galama, aanzienlijk Fries geslacht uit Gaasterland.

In de late Middeleeuwen waren de Galama's aanhangers van de → Vetkopers. Twee leden speelden een rol in de → Tachtigjarige Oorlog:

Herman (Hartman) Galama (1533-1568), die als medewerker van Hendrik van Brederode bij diens aanslag op Amsterdam, in Brussel werd onthoofd.

Seerp Galama (1528-1581), een broer van Herman, lid van het → Compromis.

Het geslacht Galama stierf in 1813 uit.