Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Fascisme

betekenis & definitie

Fascisme [Lat. fasces, roedenbundel], politiek systeem dat berust op ultra-nationalistische, autoritaire en onverdraagzame (met name anticommunistische) beginselen, zoals van 1922-1943 in Italië bestond en elders werd nagevolgd. In Nederland en België werd het fascisme door een groot aantal kleinere partijen en partijtjes uitgedragen, die niet of nauwelijks samenwerkten.

In België hing die verbrokkeldheid samen met de Vlaams-Waalse tegenstelling, terwijl het Nederlandse fascisme voornamelijk uit elkaar bestrijdende splintergroeperingen bestond. In Wallonië vormde de → Rex-beweging onder leiding van Léon → Degrelle de voornaamste organisatie. De Dietse (Groot-Nederlandse) gedachte werd door het → Verdinaso en het → Vlaamsch Nationaal Verbond uitgedragen. Nederland kende ongeveer veertig kleine fascistische groepen. Onder hen kreeg alleen de → Nationaal-Socialistische Beweging, die aanvankelijk nogal Italiaans georiënteerd was, flinke aanhang. Begin 1940 had het → Nationaal Front enige betekenis; in december 1941 werd het door de Duitsers verboden.