Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

betekenis & definitie

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (egks, de eerste Gemeenschap in het kader van de Westeuropese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog. In 1950 lanceerde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, het plan de kolen- en staalproduktie van Frankrijk en Duitsland onder één gemeenschappelijke autoriteit te brengen.

Andere Europese landen konden zich bij dit initiatief aansluiten. De samenvoeging van de Franse en Duitse kolen- en staalproduktie zou een oorlog tussen beide landen onmogelijk moeten maken. Bovendien werd Duitsland hierdoor ingeschakeld bij de wederopbouw van Europa. Bij het Verdrag van Parijs (18 april 1951) richtten Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de → Benelux-landen een Gemeenschap op, die als voornaamste doel het gemeenschappelijk beheer van de zware industrie had. In 1952 keurden de parlementen van `De Zes' het verdrag goed. De egks begon op 10 augustus 1952 aan haar taak. Een egks-parlement controleerde de Gemeenschap. Deze zogeheten Gemeenschappelijke Vergadering telde 78 afgevaardigden uit de parlementen van de lidstaten. Naast de Gemeenschappelijke Vergadering functioneerde een Raad van Ministers. De uitvoerende macht kwam in handen van de Hoge Autoriteit, die supranationale macht bezat, dat wil zeggen beslissingen kon nemen die bindend waren voor de lidstaten. In februari 1958 ging de Gemeenschappelijke Vergadering van de egks in het → Europees Parlement op. Vanaf 1967 maakt de egks deel uit van de → Europese Gemeenschap, later de → Europese Unie. De egks heeft ondermeer tot taak de financiering van de investeringen van de mijn- en staalindustrie te vergemakkelijken. Ze kan ook kredieten aan ondernemingen toekennen om arbeidskrachten aan het werk te houden die door een efficiëntere bedrijfsvoering hun baan hebben verloren. Het werk van de egks wordt gefinancierd door heffingen op de produktie.