Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Eindverdrag 1839

betekenis & definitie

Eindverdrag 1839, traktaat dat op 19.4.1839 werd gesloten tussen Nederland en België, waarbij koning Willem I de → Vierentwintig Artikelen aanvaardde.

Nederland bewilligde in een vermindering tot vijf miljoen gulden van de door België te betalen jaarlijkse rente van de staatsschuld en kwijtschelding van de achterstallige rente van 1 november 1830 af ten bedrage van zeventig miljoen gulden. De vaart op de Schelde en de Maas werd vrij verklaard.