Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

Eilandsraad

betekenis & definitie

Eilandsraad (eilandenraad), hoogste bestuursorgaan van elk eilandgebied van de → Nederlandse Antillen, ingesteld op 14.3.1951, waarbij ieder eiland een eigen volksvertegenwoordiging kreeg; verkozen bij algemene verkiezingen (evenredig kiesstelsel) door de ingezetenen van een eilandgebied. De → gezaghebber is voorzitter van de raad.