Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Eems-Dollard verdrag

betekenis & definitie

Eems-Dollard verdrag, een onderdeel van het verdrag van 8.4.1960 tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland. Er werd geen definitieve lijn uitgestippeld die de grens tussen beide landen in het gebied van Eems en Dollard zou aangeven.

Volgens Nederland ligt de grens in de belangrijkste vaargeul van de Eems. Het verdrag legt de verbinding van Delfzijl met de zee vast. Landaanwinning en indijkingswerkzaamheden zullen in onderling overleg worden uitgevoerd, met uitzondering van een gebied van circa duizend hectare in het Nederlandse deel van de Dollard. Er werd een permanente Nederlandse-Duitse Eemscommissie ingesteld om regelmatig overleg te plegen.