Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

2017-08-02

Duitse Orde

betekenis & definitie

Duitse Orde, (Ordo Sanctae Mariae Theutonicorum Hierosolymitani), geestelijke ridderorde, in 1189 gesticht in Akko (Palestina) tijdens de → derde kruistocht (1189-1192).

Evenals de leden van de → Tempeliers en de → Johannieterorde legden ook de ridders van de Duitse Orde de kloostergelofte van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede af en beloofden zij het Heilige Land te zullen verdedigen tegen ongelovigen. Na het mislukken van de missie in Palestina, richtte de Orde zich op kolonisatie en kerstening van de Slaven in Pruisen. Er werd een `Duitse Orde Staat' gesticht die grote macht uitoefende in middeleeuws Oost-Europa. In de Nederlanden (partes inferiores) ontstonden twee provincies (Balijen), namelijk de Utrechtse Balie en de Balie → Alde Biezen. De Utrechtse Balie bestaat tot op de dag van vandaag en verleent financiële steun aan personen en instellingen. In 1815 werd haar rechtspositie geregeld als zelfstandige Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. Ook in de rooms-katholieke delen van Duitsland bestaat de Orde nog.