Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Dordtse Synode

betekenis & definitie

Dordtse Synode, nationale synode in de Republiek der Verenigde Nederlanden tijdens het → Twaalfjarig Bestand. De synode werd op 16.8.1618 door de Staten-Generaal tegen de zin van de Hollandse leden uitgeschreven.

De kerkvergadering werd samengeroepen in Dordrecht op instigatie van de → contraremonstranten om hun geschil met de → remonstranten op te lossen (→ Leerregels van Dordrecht). De Dordtse Synode werd gehouden van 13.11.1618-9.5.1619. Voorzitter was dominee Johannes → Bogerman. De remonstrantse leer werd er veroordeeld. Bogerman sloot met een bulderende rede de remonstrantse afgevaardigden buiten de vergadering; hun predikanten moesten zich verbinden te zwijgen (akte van stilstand) of het land te verlaten. De dreigende onenigheid over het → supra- en → infralapsarisme bezwoer Bogerman door voor het volk het infralapsarisme te laten gelden, terwijl de geleerden de mogelijkheid hielden het supralapsaristische standpunt te huldigen. Verder werd besloten tot een bijbelvertaling (→ Statenvertaling), die van grote invloed is geweest op de Nederlandse taal, tot een regeling van het catechetisch onderwijs en tot vaststelling van de → Dordtse kerkorde.