Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Davidsfonds

betekenis & definitie

Davidsfonds, Vlaamse cultuurvereniging die op rooms katholieke basis het cultuurleven en de ontwikkeling van het Vlaamse volk wil bevorderen. De vereniging werd in 1875 opgericht omdat het → Willemsfonds vrijzinnig was geworden.

De nieuwe vereniging werd genoemd naar J.B. → David. Ze draagt veel bij tot de intellectuele ontwikkeling door de verspreiding van boeken en het organiseren van culturele manifestaties. Ook treedt ze op als pressiegroep om de Vlaamse belangen te verdedigen.