Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Daels

betekenis & definitie

Daels, Frans, Belgisch medicus en politiek activist, *7.1.1882 Antwerpen, +22.12.1974 Gent. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij legerarts aan het IJzerfront en betrokken bij de → Frontbeweging.

In 1920 werd hij hoogleraar te Gent en streed hij voor de vernederlandsing van de universiteit. Door zijn wetenschappelijk en sociaal werk verwierf Daels internationaal groot aanzien. Bij de jaarlijkse → IJzerbedevaarten speelde hij een belangrijke rol; hij werd lid van het → Vlaamsch Nationaal Verbond vnv. Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgde hij aanvankelijk het vnv in de collaboratie, maar bedankte in september 1943 als lid en veroordeelde daarna het Duitse optreden. In 1944 week hij uit naar Zwitserland. Wegens zijn collaboratie werd hij in 1946 bij verstek ter dood veroordeeld. Later werd zijn straf omgezet in vijftien jaar dwangarbeid; in 1959 kon hij naar België terugkeren, waar hij zich voortaan wijdde aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker en gynaecologie.