Concessio Carolina betekenis & definitie

Concessio Carolina (ook: Carolijnse Concessie), stadskeure die keizer Karel V op 30.4.1540 aan Gent oplegde, na de opstand van de Creesers. De Creesers vormden de meest revolutionaire groep van degenen die in opstand waren tegen de keizer.

Ze behoorden tot de armste sociale klasse. De naam betekent schreeuwers. De keure (verordening) bleef tot het einde van het Ancien Régime van kracht. De schepenen werden voortaan door de vorst aangesteld en hun gezag werd ingekrompen. Verder werd de Collatie afgeschaft en de macht van de neringen beperkt. De Collatie was een driedelige vergadering in Gent, samengesteld uit poorters, wevers en kleine ambachten. Om de stad in bedwang te houden zou het Spaans kasteel worden opgericht. De keure maakte dus feitelijk een einde aan de stedelijke autonomie van Gent. Tevens versterkte zij het vorstelijk gezag in de Staten van Vlaanderen.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946