Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

Bourgeoisie

betekenis & definitie

Bourgeoisie [Fr. bourg, versterkte nederzetting], benaming voor de handelaars in de middeleeuwse steden, burgerij. Vanaf de zestiende eeuw werd bourgeoisie de aanduiding voor de stedelijke klasse waarin de arbeiders niet konden doordringen.

In de 18e en 19e eeuw werd bourgeoisie de naam voor de klasse van gezeten burgers en na 1840 een minachtende term waarmee socialisten en marxisten middenstanders en kapitalisten aanduidden.