Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Bar-le-Duc, Verdrag van

betekenis & definitie

Bar-le-Duc, Verdrag van, gesloten op 25.1.1480 tussen de Staten van Gelre en de Franse koning Lodewijk XI, gericht tegen Maximiliaan I van Oostenrijk. Lodewijk beloofde geen vrede met → Bourgondië te sluiten alvorens Karel en Filippa, kinderen van → Adolf van Egmond, hun erfdeel hadden ontvangen.

Toen Maximiliaan echter Gelre aanviel, bleef de beloofde Franse steun uit.