Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Antithese

betekenis & definitie

Antithese, een door Abraham → Kuyper gehanteerde en in Nederland gangbaar geworden term, die een tegenstelling poneert tussen de groepen met christelijke (orthodox-protestante en rooms-katholieke) en niet-christelijke (paganistische) beginselen. Het verschil wordt in hoofdzaak bepaald door het standpunt ten opzichte van de praktische politiek. Vòòr de Tweede Wereldoorlog waren ondermeer de Staatkundig Gereformeerde Partij, de Roomsch-Katholieke Staatspartij, de Antirevolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie confessionele partijen.

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd een poging gedaan om de antithese te doorbreken (→ doorbraak), doch deze poging mislukte. In de loop van de naoorlogse tijd vervaagde de antithese.

< >