Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Ambtenarenverbod

betekenis & definitie

Ambtenarenverbod, Nederlandse maatregel, afgekondigd bij Koninklijk Besluit van 22.5.1933, die inhield dat het ambtenaren verboden was lid te zijn van partijen of organisaties die de omverwerping van de bestaande Nederlandse staatsvorm als programmapunt hadden (bijvoorbeeld fascistische en communistische groeperingen). Leden van bepaalde, nadrukkelijk genoemde organisaties konden geen burgerlijke of militaire ambten bekleden.

Daarnaast kende men het verbod van het dragen van een uniform met de bedoeling een staatkundig streven uit te drukken. De aanleiding tot het verbod was de muiterij op de → Zeven Provinciën. Op 13.9.1938 werd de lijst herzien en geleidelijk bleven er hoofdzakelijk verenigingen op staan, die volgens de maatstaven van de regering twijfel konden doen rijzen aan de betrouwbaarheid van hun leden voor de vervulling van burgerlijke en militaire ambten. In december 1951 werd een nieuw ambtenarenverbod uitgevaardigd, gericht tegen de communistische partij en communistische organisaties. Het ambtenarenverbod werd op 1.5.1970 opgeheven.

< >