Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Achttien Artikelen, Verdrag der

betekenis & definitie

Achttien Artikelen, Verdrag der, ontwerp overeenkomst tussen Nederland en België, gesloten door de Conferentie van → Londen op 26.6.1831.

De overeenkomst moest de scheiding tussen België en Nederland regelen (→ Belgische Revolutie). België zou neutraal blijven, onder garantie van de grote mogendheden. De grens werd in beginsel naar de toestand van 1790 bepaald, maar de wederzijdse enclaves zouden uitgewisseld worden. Over Maastricht en Luxemburg zouden afzonderlijke onderhandelingen worden gevoerd. De vaart op de Maas, de Schelde, het kanaal Gent Terneuzen en de Zuid Willemsvaart zou vrij zijn. Elk van beide staten zou de staatsschuld van vòòr 1815 dragen, en die van daarna zou billijk worden verdeeld. Koning Willem I wees de regeling af. De overeenkomst diende wel tot grondslag voor het Verdrag van de → Vierentwintig Artikelen.