Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

Aartsdiaken

betekenis & definitie

Aartsdiaken, vroegere vertegenwoordiger van de bisschop op juridisch en bestuurlijk vlak. Vanaf de 13e eeuw werden evenwel → officialen voor de kerkelijke rechtspraak aangesteld en vanaf de 14e eeuw vicarissen (→ vicaris) voor het bestuur.