Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Aalberse

betekenis & definitie

Aalberse, Petrus Josephus Matheus, Nederlands jurist en politicus, *27.3.1871 Leiden, +5.7.1948 's-Gravenhage. Aalberse was lid van de Tweede Kamer van 1903-1916 en van 1925-1937 voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij; van 1916-1918 was hij hoogleraar in Delft.

Van 1918-1925 was hij minister van Arbeid en van 1922-1925 tevens van Handel en Nijverheid. Onder zijn ministerschap kwamen tal van sociale maatregelen tot stand; zijn naam bleef vooral verbonden aan de Arbeidswet van 1919. Van 1937-1946 was Aalberse lid van de Raad van State. Behalve als politicus en hoogleraar was hij van 1902-1930 hoofdredacteur van het door hem opgerichte Katholiek Sociaal Weekblad; in 1905 stichtte hij de Katholieke Sociale Actie en sinds 1925 was Aalberse hoofdredacteur van Het Centrum. Hij publiceerde verschillende boeken en vele artikelen.