Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Gepubliceerd op 13-09-2021

Stapeling

betekenis & definitie

De volgorde en de mate waarin productie-eenheden van een productiepark worden ingeschakeld teneinde de gevraagde belasting te dekken.

Het belangrijkste criterium dat daarbij gehanteerd wordt, is het economisch criterium.

Ingeval van een competitieve Pool is dit de aangeboden verkoopprijs per kWh (zie merit order). Ingeval van marktwerking zonder Pool is dit de marginale productiekostprijs of de brandstofkostprijs per kWh.

Zo zal men het productiepark zodanig exploiteren dat de eenheden met de laagste marginale productiekostprijs zoveel mogelijk uren draaien, gevolgd door de eenheden met de op één na laagste marginale productiekostprijs, enzovoort

Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van een belastingsduurdiagram. Hieronder een voorbeeld van dergelijk diagram van een productiepark voor een periode van 1 week (168 h).