Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Gepubliceerd op 13-09-2021

Bezwaar

betekenis & definitie

Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (artikel 1:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht).

De bezwaarprocedure is net als de administratief-beroepsprocedure een voorprocedure (zie artikelen 7:1 en 8:6 Algemene wet bestuursrecht). alvorens een belanghebbende zich tot de bestuursrechter kan wenden. De bezwaarprocedure vindt plaats bij hetzelfde bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. In de bezwaarprocedure vindt op grond van het bezwaarschrift eigenlijk een integrale heroverweging van het besluit plaats. (Bij eventueel later beroep bij de administratieve rechter zal deze afstandelijker ‘marginaler’ toetsen.). De bezwaarprocedure is de standaardvoorprocedure: indien niet uitdrukkelijk bepaald is dat er administratief beroep ingesteld moet worden voordat beroep bij een administratieve rechter ingesteld kan worden, dan is de bezwaarprocedure van toepassing.

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (artikel 6:4, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht).

‘Bezwaar’ wordt geregeld in de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht, waarin respectievelijk de algemene en bijzondere bepalingen over bezwaar (en administratief beroep). zijn opgenomen.

Zie ook: beroep, D: besluit, D: bestuursorgaan.

Vergelijk: D: administratief beroep.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!