Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Gepubliceerd op 11-06-2020

Head, zones van

betekenis & definitie

(Henry Head): de gevoeligheid van de huid gaat via de gevoelszenuwen, die ontspringen aan het ruggemerg en wordt vandaar verder gevoerd naar de hersenen. Bij iedere wervel hoort een paar zenuwen, dat steeds rechts en links een deel van de huid verzorgt.

De gevoeligheid van de inwendige organen loop via de sympathicus van het vegetatieve zenuwstelsel. In het ruggemerg bestaan nu dwarsverbindingen van de huidgevoeligheidszenuwen naar de gangliën van de sympathicus. Zo kunnen pijnprikkels van de inwendige organen tot uiting komen door overgevoeligheid in bepaalde delen van de huid. Deze zones noemt men z. van H. Door op deze zones in te werken (reflexmassage, bindweefselrnassage, waterbehandelingen, mechanische, ontstekende, en middels medicamenten opgewekte prikkels) kan men de inwendige organen beïnvloeden.