Gepubliceerd op 18-08-2020

Een blok aan het been hebben

betekenis & definitie

d. i. aan iemand verbonden zijn, die ons tot een lastpost is, bijv. een bloedverwant, welken men moet onderhouden en waardoor men zelf zich bekrimpen moet; een knecht, die niet bekwaam voor zijn dienst is, maar dien wij toch voor een bepaalden tijd gehuurd hebben. Soms wordt het ook op zaken toegepast, bijv. als men een huis koopt, dat later veel meer van herstelling en onderhoud eischt, dan we verwacht hadden of dat om een of ander ongerief geen huurders vindt: het is en blijft een schade- of lastpost.

De uitdrukking is ontleend aan de middeleeuwsche rechtspleging, toen men soms een of ander misdadiger met een blok aan het been door de stad liet loopen: hij werd dus zeer in zijn vrije beweging gehinderd, het blok was hem een last.