Levende taal

T. Pluim - 1921

Gepubliceerd op 18-08-2020

2020-08-18

Eben Haëzer

betekenis & definitie

d.i. steen der hulpe; naam van den steen, dien Samuel in den omtrek van Mispa oprichtte ter gedachtenis aan de groote overwinning op de Filistijnen, die voortdurend de Israëlieten met strooptochten hadden overvallen. Door een onweder verschrikt, waren nl. de Filistijnen op de vlucht geslagen en daarom noemde S. het gedenkteeken : steen der hulpe.

Zoo zegt men tegenwoordig nog: „Dat is zijn (of mijn) Eben Haëzer’-. daar heeft God mij uitkomst gezonden.