Levende taal

T. Pluim - 1921

Gepubliceerd op 18-08-2020

Amazone

betekenis & definitie

d i. een vrouw te paard, ook wel een strijdhaftige, wakkere vrouw, die eigen en anderer rechten verdedigt. Volgens de Grieksche fabelleer woonde in KI.-Azië een volk, dat enkel uit vrouwen bestond en de Amazonen geheeten werd.

Zij ondernamen vaak geduchte krijgstochten.