Levende taal

T. Pluim - 1921

Gepubliceerd op 18-08-2020

Achilleshiel

betekenis & definitie

Volgens de Grieksche dichters was Achilles de beroemdste held voor Troje. Hij was door zijn moeder in den Styx gedompeld om hem onkwetsbaar te maken, doch de hiel, waaraan zij hem vast had gehouden, was niet met het water in aanraking geweest en bleef dus de eenige kwetsbare plek van den held.

Later werd hij dan ook op deze plaats doodelijk gewond. Zoo verkreeg Achilleshiel de beteekenis van: de kwetsbare plek, het zwakke punt van een of ander stelsel, waardoor het onbruikbaar moet worden.