Arbeidsinspectie betekenis & definitie

De arbeidsinspectie is een controlerend orgaan die toe ziet op arbeidsomstandigheden zoals vastgelegd in de wet. In Nederland heet de arbeidsinspectie sinds 1 januari 2012 officieel Inspectie SWZ, oftewel Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast arbeidsomstandigheden houdt de Inspectie SWZ zich bezig met arbeidsmarktfraude en het opleggen van bestuurlijke boetes.

De arbeidsinspectie of inspectie SWZ kan worden ingeschakeld wanneer men als werknemer het idee heeft dat de werkgever bepaalde regels overtreed. Het gaat hier om regels op het gebied van onder andere arbeidsomstandigheden- en voorwaarden, werktijden en salaris. Als een werknemer meent dat zijn of haar werkgever bepaalde regels niet naleeft, kan deze persoon stappen naar de arbeidsinspectie. Als directe confrontatie van de werknemer met de werkgever niks oplevert, zal de arbeidsinspectie in actie komen. In het geval dat de relatie tussen werknemer- en gever dusdanig slecht is, kan de werknemer er voor kiezen om een anonieme klacht in te dienen bij de Inspectie SWZ. De inspectie SWZ zal in deze situatie de uitkomst van het onderzoek echter niet bekend maken aan de anonieme werknemer.

Veel voorkomende werkzaamheden van de inspectie SWZ hebben te maken met het opsporen van illegale werknemers en toezicht op minimumloon en veilige arbeidsomstandigheden. Met name eerstgenoemde is tegenwoordig een veelvoorkomend probleem. Werkgevers kunnen goedkoop arbeidsmigranten inzetten die slecht of geen Nederlands kunnen en daarom niet naar de arbeidsinspectie kunnen stappen. Wanneer de arbeidsinspectie deze praktijken tegen komt, wordt overgegaan op het uitschrijven van boetes. In Nederland zijn veel personen die werkzaam zijn bij de inspectie SWZ tevens bevoegd opsporingsambtenaar, afgekort BOA. Deze inspecteurs hebben daarmee de bevoegdheid om voor overtredingen die te maken hebben met sociale zaken en werkgelegenheid direct een proces verbaal op te stellen.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016