Aansprakelijkstelling betekenis & definitie

Een aansprakelijkstelling is een stap van een schaderegelingsproces, waarin wordt vastgesteld wie de schade heeft veroorzaakt. Een aansprakelijkstelling komt vaak voor bij schuld van letselschade, waarbij de schuldige de schade volledig of gedeeltelijk kan erkennen.

In veel gevallen van letselschade ligt het voor de hand wie de schade heeft veroorzaakt. Het slachtoffer kan een schadeclaim indienen bij de tegenpartij als compensatie voor de schade die hij of zij heeft opgelopen. Voordat wordt besloten of deze schadeclaim moeten worden erkend, wordt gekeken of, en in hoeverre de schuldige aansprakelijk is. Dit proces noemt men de aansprakelijkstelling. Als particulier kan men zelf een claim indienen bij de tegenpartij. Dit wordt doorgaans gedaan door middel van een aangetekende brief. Wanneer men is verzekerd tegen letselschade, is het echter gebruikelijk om de schadeclaim op te laten stellen door de verzekeringsmaatschappij. Wanneer de tegenpartij verzekerd is tegen aansprakelijkheid, zal de aansprakelijkheidsverzekeraar een indicatie maken van de schade en op basis hiervan de hoogte van de compensatie bepalen.

In Nederland is in sommige gevallen wettelijk vastgelegd wie er aansprakelijk is. Op deze manier worden zwakkere partijen beschermd tegen sterkere partijen. Wanneer een automobilist een fietser aanrijdt, zal de automobilist altijd aansprakelijk worden gesteld. In het verkeer is de fietser namelijk weerloos tegenover een auto. Een ander voorbeeld is de bescherming van werknemers tegen werkgevers. In geval van een bedrijfsongeluk zal de werkgever over het algemeen altijd aansprakelijk worden gesteld en worden verzocht het slachtoffer te compenseren. Daarnaast is het in sommige gevallen gebruikelijk dat niet alleen de schade als gevolg van het letsel dient te worden gecompenseerd, maar ook de kosten die het schaderegelingsproces met zich meebrengen. Dit kunnen bijvoorbeeld juridische kosten zijn, zoals het betalen van een advocaat.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016