Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Partiële druk

betekenis & definitie

Partiële druk is die druk van een gas in een vloeistof die in evenwicht is met de oplossing. In een mix van gassen is de partiële druk van ieder gas de totale druk maal de fractie van een gas in de mix (in volume of aantal moleculen).